Een programma voor de ongewone combinatie altviool en orgel.
Meer info volgt spoedig.
Barabara Giepner, altviool & Peter Strauven, orgel